Instructors

SENSEI GARY BAKER 6th Dan

FOUNDER & CHIEF INSTRUCTOR OF C.K.C.

6th Dan Award from Karate England April 2022

SENSEI ALAN 4th Dan

SENSEI STEVE 3rd Dan

SENSEI JULIE 2nd Dan

SENSEI NIGEL